Katja, 42

Pasi on tarkka, vaativa ja suunnitelmallinen. Hän osaa kuunnella asiakasta, sekä suunnittelee ohjelman kulloisenkin elämäntilanteen mukaan. Hän osaa kannustaa
niin, että monet kerrat olen yllättänyt, mihin suorituksiin sitä pystyykään.